Zamówienia i reklamacje

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu.

§2 Zamówienie usługi

 1. Serwis przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez stronę www.stronazbogiem.pl lub mailowo na adres: [email protected]
 2. Zamówienia usług mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Otrzymanie potwierdzenia, jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w regulaminie oraz akceptacją regulaminu.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 5. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zatwierdzając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e- mail potwierdzającej przyjęcie danego zamówienia.
 7. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.

§3 Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku płatności:
 2. a) e-przelewem, kartą płatniczą lub kredytową – po zaksięgowaniu wpłaty przez system PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24)
  b) przelewem na rachunek bankowy sklepu – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar na koncie sklepu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie www.stronazbogiem.pl, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych usług, bądź wprowadzania do nich zmian.
 4. Do każdego zamówienia, wystawiany jest paragon lub faktura VAT, przesyłana mailowo na adres e-mail Kupującego.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej stronazbogiem.pl zawierają podatek VAT.

§4 Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy. W szczególnych przypadkach może on ulec wydłużeniu do 2 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji przekracza 3 dni roboczych, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować go o tym fakcie i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia ulega automatycznemu przedłużeniu, jeśli Kupujący żąda zmian w zamówieniu po jego zatwierdzeniu, wykupie usługę przeniesienia treści z obecnej strony internetowej lub jeśli z powodów niezależnych od Serwisu dotrzymanie terminu realizacji zamówienia jest niemożliwe.

§5 Warunki odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Kupujący poinformuje Serwis o odstąpieniu od umowy, Serwis prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji drogą mailową.
 2. Odstąpienie od umowy skutkuje wyłączeniem i usunięciem wszystkich wykupionych usług Klienta.
 3. Płatność za wykupione usługi w trwającym okresie abonamentowym nie podlega zwrotowi.

§6 Procedura reklamacji

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonych przez Usługodawcę usług rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
 3. Reklamacja powinna być sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres Usługodawcy podany w §1 p.1. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 4. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Pomoc dotyczącą funkcjonowania Serwisu można uzyskać pisząc na adres mailowy [email protected]